หน้าหลัก

banner mso3
Law2565
Promote_1300_65_03
ethical_behavior
Moral_Org
256512_Banner eservice
111
internal_audit65
Donation_Channel
ProtectionChildApp
slider_mailgothai
วิสัยทัศน์
SocialWelfareBanner_WEB (1)
newต่อต้านทุจริต
Banner Mso (6)
อพม.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
นางสุภาพร วุฒิศาสตร์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา

วันสตรีไทย ประจำปี 2565

ข่าว เด่น

วันสตรีไทย ประจำปี 2565

                1 สิงหาคม 2565  ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรสตรีไทยดีเด่น เหรียญที่ระลึกในฐานะสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ ในงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565  ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย”ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี เพื่อธำรงไว้ซึ่งวันสตรีไทย อันเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาช่วยเหลือสังคม ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เข้าร่วมและแสดงความยินดี ในงานวันสตรีไทย ดังกล่าว ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  (อ่านต่อ)

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (จังหวัดยะลา)

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Link banner
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

269567
Total Visitors
71
Visitors Today
22
Live visitors
269567
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 0 7324 3004 yala@m-society.go.th
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial