หน้าหลัก

banner mso3
Law2565
No_Gift_Policy_2566_2
BannerMso
วิสัยทัศน์สนง.พมจ.
Promote_1300_65_03
ethical_behavior
Banner Link DL
Moral_Org
256512_Banner eservice
111
Donation_Channel
ProtectionChildApp
SocialWelfareBanner_WEB (1)
Banner Mso (6)
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
นางสุภาพร วุฒิศาสตร์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดยะลา

ข่าว เด่น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดยะลา

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 2 ราย ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ครอบครัวละ 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ณ ห้องโถง ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลาโดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีฯ และนาง สุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมในพิธีฯโดยพร้อมเพรียง

 

 

 

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา จัดพิธีมอบหมวกเเละผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน เเละการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน”การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี” ในสังกัดกระทรวง พม.

สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่น…

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดยะลา

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เ…

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Link banner
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1753453
Total Visitors
691
Visitors Today
2
Live visitors
1753453
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 0 7324 3004 yala@m-society.go.th
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial