ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกรียติคุณ

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกรียติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเ ...
อ่านต่อ

รับสมัครศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ให้โอกาสเเก่เยาวชนที่ฐานะยากจนเเละขาดโอกาสทางการศึกษา ได้ฝึกวิชา ...
อ่านต่อ

เปิดรับสมัครเยาวชน อายุ 18-25 ปี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และ จังหวัดสตูล เข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566

ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 1 ปี สาขาวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างรถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษ ...
อ่านต่อ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุน)ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศเชิญชวนให้องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ สมาคม องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประ ...
อ่านต่อ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา พ.ศ.2566

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial