ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบปฏิบัติใน ...
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดยะลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

จังหวัดยะลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วัน ...
อ่านต่อ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การรับสมัครผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมใบสมัครบุคคลเพื่อเข้า ...
อ่านต่อ

“วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน”

"วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช 2565 สภาพปัญหาที่ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial