จัดพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด แก่คณะกรรมการมูลนิธิประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยะลา

วันที่ 26 กันยายน 2566 จังหวัดยะลา จัดพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด แก่คณะกรรมการมูลนิธิประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยะลา โดยมีนายสุพจน์รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องโถง(หน้าห้องประชุมศรียะลา) ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา


Share: