บรรยาให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรุนแรงและปัจจัยซ้อนทับความรุนแรง” ในโครงการพัฒนาบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาแซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายอักรอม เลิศอริยะพงษ์กุล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายซอละห์ฮุดดิง มะดาแฮ เจ้าพนักงานสังคม เป็นวิทยากรบรรยาให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรุนแรงและปัจจัยซ้อนทับความรุนแรง” ในโครงการพัฒนาบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาแซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 40 คน พร้อมนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเตือนทางสังคม ESS HELP ME ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบไว้เป็นทางเลือกในการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม


Share: