พม. พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานเคลื่อนที่ เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร จิตวิทยาการปรึกษาและการใช้เครื่องมือในงานสังคมสงเคราะห์ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการรวมพลังชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จำนวน 80 คน เข้าร่วมรับการอบรม ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


Share: