มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกรียติคุณ

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกรียติคุณ
คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม เพื่อยกย่องสนับสนุนเเละให้กำลังใจเเก่คนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อ
โทร 0-2354-7393
Email princessngarmchit@gmail.com
โหลดข้อมูลได้ที่ princessngarmchit.org
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่านรายละเอียดต่างๆ ที่นี่)

Share: