รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวสรุปถอดบทเรียนการทำงานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวสรุปถอดบทเรียนการทำงานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งขอบคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ทุกคนที่ทำงานร่วมกันมา โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share: