สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนผู้ประสบปัญหาทางสังคม และจัดเก็บสมุดพกครอบครัว

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษไปย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนผู้ประสบปัญหาทางสังคม และจัดเก็บสมุดพกครอบครัวในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 15 ราย


Share: