เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาให้ความรู้แก่เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน100 คน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นายอักรอม เลิศอริยะพงษ์ และนายซอละห์ฮุดดิง มะดาแฮ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นายเจ๊ะสุการือนัน ตาเย๊ะ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาให้ความรู้แก่เข้าร่วมอบรมฯจำนวน100 คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาโดยมีนายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในพิธี


Share: