เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธิเปิดกิจกรรมโครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 กันยายน 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางฟาซียา อาแซ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษร่วมเป็นเกียรติพิธิเปิดกิจกรรมโครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานสาธารณสุจจังหวัดยะลา โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานพิธีเปิด


Share: