ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุน)ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


Share:โครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์จังหวัดยะลา

วันที่ 9 มกราคม 2566 กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา จัดโครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์จังหวัดยะลา ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ได้มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


Share:พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (One Home) จังหวัดยะลา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา (อ่านต่อ)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial