สำนักงาน กพ. ขอประชาสัมพันธ์ ตอบเเบบสำรวจความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์ ตอบเเบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการตามเเนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตเเละการทำงานวิถีใหม่ 

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (สำหรับประชาชน)

 


Share:มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกรียติคุณ

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกรียติคุณ
คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม เพื่อยกย่องสนับสนุนเเละให้กำลังใจเเก่คนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อ
โทร 0-2354-7393
Email princessngarmchit@gmail.com
โหลดข้อมูลได้ที่ princessngarmchit.org
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่านรายละเอียดต่างๆ ที่นี่)

Share:พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชนูปถัมภ์

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09:00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 3 ราย ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ณ ห้องโถง ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลาโดยมี นาย สุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีฯ และนาง สุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมในพิธีฯโดยพร้อมเพรียง (อ่านต่อ)


Share:กิจกรรมวันคนพิการสากล และ วันผู้สูงอายุจังหวัดยะลา “ทำให้ทุกวันเป็น วันแห่งครอบครัว”

วันนี้ 9 มีนาคม 2566 10.00น. อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันคนพิการสากล และ วันผู้สูงอายุจังหวัดยะลา ทำให้ทุกวันเป็น วันแห่งครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาจัดขึ้นบูรณาการระหว่างวันคนพิการสากล วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวเข้า ได้ทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกับครอบครัว ได้พบปะครอบครัวผู้เข้าร่วมงานที่หลากหลาย ประกอบด้วย คนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายด้านคนพิการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จำนวน 650 คน


Share:รับสมัครศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ให้โอกาสเเก่เยาวชนที่ฐานะยากจนเเละขาดโอกาสทางการศึกษา ได้ฝึกวิชาชีพช่างหลักสูตร 1 ปี ใน 4 สาขาวิชาดังนี้

  • ช่างซ่อมจักรยานยนต์
  • ช่างซ่อมรถยนต์เเละเครื่องจักรกลการเกษตร 
  • ช่างไฟฟ้า
  • ช่างเชื่อม 

โดยทางโรงเรียน ฯ จะดำเนินการรับสมัครศิษย์พระดาบสจังหวัดชายเเดนภาคใต้ รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2566 มีเงื่อนไขต้องเป็นเยาวชนชายอายุ 18-24 ปี มีฐานะยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา ร่างกายเเข็งเเรง ไม่เสพสารเสพติด เเละมีวุฒิการศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ตั้งเเต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายเเดนภาคใต้ โทร 073-257-949 


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial