ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันคนพิการสากล และ วันผู้สูงอายุจังหวัดยะลา “ทำให้ทุกวันเป็น วันแห่งครอบครัว”

วันนี้ 9 มีนาคม 2566 10.00น. อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายธีรุตม์ ...
อ่านต่อ

โครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์จังหวัดยะลา

วันที่ 9 มกราคม 2566 กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดย ...
อ่านต่อ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ร่วมกับหัวหน ...
อ่านต่อ

ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เป็นประ ...
อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เหลียวหลัง แลหน้าสู่ ศพอส. วิถีใหม่ในยุค New Normal”

           เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2564 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหว ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial