ข่าวเด่น

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 กล่าวต้อนรับ และนายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ กล่าวรายงาน พร้อมนี้ นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial