ประกาศการขยายวันรับสมัครเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เรื่อง การขยายวันรับสมัครเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา (ดาวน์โหลดประกาศฯ)


Share: