พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำถุงยังชีพพระราชทานจำนวน ๕๐๐ ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมี นายสุกิจ พัฒนพงษ์ นายอำเภอรามันเป็นประธานเชิญมอบในพิธี ฯ มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 500 ชุด ณ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา


Share: