รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา


Share: