รับสมัครศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ให้โอกาสเเก่เยาวชนที่ฐานะยากจนเเละขาดโอกาสทางการศึกษา ได้ฝึกวิชาชีพช่างหลักสูตร 1 ปี ใน 4 สาขาวิชาดังนี้

  • ช่างซ่อมจักรยานยนต์
  • ช่างซ่อมรถยนต์เเละเครื่องจักรกลการเกษตร 
  • ช่างไฟฟ้า
  • ช่างเชื่อม 

โดยทางโรงเรียน ฯ จะดำเนินการรับสมัครศิษย์พระดาบสจังหวัดชายเเดนภาคใต้ รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2566 มีเงื่อนไขต้องเป็นเยาวชนชายอายุ 18-24 ปี มีฐานะยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา ร่างกายเเข็งเเรง ไม่เสพสารเสพติด เเละมีวุฒิการศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ตั้งเเต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายเเดนภาคใต้ โทร 073-257-949 


Share: