ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

   เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา พร้อมทีม one home จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ  อาคาร ๓ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยะลา


Share: