ลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่นักเรียน/นักศึกษาทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายรอซาลี สาแม นักพัฒนาสังคม นายบุรฮาน ละนิติง นักพัฒนาสังคม และนายอดินันทร์ เปาะมะ พนักงานงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่นักเรียน/นักศึกษาทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพื้นที่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จำนวน 9 ราย


Share: