ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์ให้เเก่คนพิการ (รถสามล้อชนิดใช้มือโยกสำหรับคนพิการ)

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวพิมพ์พนิต เอียดเเก้ว ตำเเหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดยะลา นางสาวอาซีซะห์ เจะอุมาร์ ตำเเหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ เเละนายซาลี เเนโม ตำเเหน่งพนักงานขับรถยนต์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม โรงพยาบาลเบตง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข เเละผู้ช่วยคนพิการ ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์ให้เเก่คนพิการ (รถสามล้อชนิดใช้มือโยกสำหรับคนพิการ) จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลยะรม อำเภเบตง จังหวัดยะลา


Share: