ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอกาบัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 11 กันยายน 2566เวลา 10.30 น. นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ร่วมกับปลัดอำเภอยะหา เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน ในพื้นที่ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จำนวน 3 ราย ต่อมาในเวลา 11.30 น. ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอกาบัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน ในพื้นที่ ม.3 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา จำนวน 3 ราย


Share: