สำนักงานจังหวัดยะลา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฏรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2566

ด้วยมูลนิธิเผยเเพร่พระพุทธศาสนาเเก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการเเละคณะพระธรรมจาริก กำหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฏรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2566 เป้าหมายจำนวน 171 รูป/คน ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฏาคม 2566 ณ วัดเบญจมพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่)


Share: