เข่าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นพิธีกรมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

วันที่ 30 ถึง 31 สิงหาคม 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายฟามีน แขวงบู นักพัฒนาสังคม เข่าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นพิธีกรมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ณ สถาบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดพิธีการอบรมเขิงปฎิบัติการฯ


Share: