เข้าร่วมการประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำ พ.ศ 2566

วันที่ 12 กันยายน 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และนายอิสบอรอเฮง เวานิ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำ พ.ศ 2566 ณ ห้องประชุมยะลายะลอ อาคาร 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดยะลา ประจำปี 2566 ในแต่ละด้าน


Share: