เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (ชั้น 2) โดยมีพันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุม


Share: