เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” จังหวัดยะลา แก่ผู้ดูแลแกนนำเด็กและเยาวชน/ผู้เกี่ยวข้อง ในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นายโนรอฟันดี บือซา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” จังหวัดยะลา แก่ผู้ดูแลแกนนำเด็กและเยาวชน/ผู้เกี่ยวข้อง ในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดยะลา โดยมีนางสาวดวงกมล ศิริลัภยานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมระเบียงฟ้า ชั้น 2 อาคารศรีฟ้า 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา


Share: