เปิดรับสมัครเยาวชน อายุ 18-25 ปี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และ จังหวัดสตูล เข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566

ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 1 ปี

 สาขาวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

 ช่างรถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตร

ช่างเชื่อม 

ช่างไฟฟ้า

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 มีนาคม พ.ศ. 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 073-257949


Share: