ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ...
อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...
อ่านต่อ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...
อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ป ...
อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ป ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial