ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานพัฒนาสังคมและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ ...
อ่านต่อ
บันทึกการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ประจำปี ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial