วันสตรีไทย ประจำปี 2565

                1 สิงหาคม 2565  ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรสตรีไทยดีเด่น เหรียญที่ระลึกในฐานะสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ ในงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565  ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย”ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี เพื่อธำรงไว้ซึ่งวันสตรีไทย อันเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาช่วยเหลือสังคม ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เข้าร่วมและแสดงความยินดี ในงานวันสตรีไทย ดังกล่าว ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  (อ่านต่อ)


Share: