ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การรับสมัครผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมใบสมัครบุคคลเพื่อเข้า ...
อ่านต่อ

“วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน”

"วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช 2565 สภาพปัญหาที่ ...
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 8 ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 8/1) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวัน ...
อ่านต่อ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (อ่านเพิ่มเติม) ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial