ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 8 ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 8/1) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวัน ...
อ่านต่อ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (อ่านเพิ่มเติม) ...
อ่านต่อ

ประกวดออกแบบโปสเตอร์สิทธิสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิตในประเทศไทย

  ขอเชิญชวนส่งประกวดออกแบบโปสเตอร์สิทธิสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิตในประเทศไทย (อ่านรายละเอียดเพ ...
อ่านต่อ

ขอเชิญส่งประกวดภาพถ่ายกิจกรรมครอบครัวเนื่องในวันสงกรานต์(ปลอดภัย ปลอดอบายมุข)

ส่งผลงานทางเพจ กรมกิจการสตรีและครอบครัว พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 ...
อ่านต่อ

ระบบติดตามการใช้บริการ พม.

ข่าวดี สำหรับประชาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำระบบติดตามการใช้บริการ พม. SERVI ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial