ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมจังหวัดยะลา ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566-2570)

กรอบความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ เเผนเเม่บท แผนปฏิรูปสังคมฉบับปรับปรุง เเละเเผนร่างพัฒนาเศรษฐกิจเเ ...

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารศูนย์ข้อมูลทางสังคมจำนวน 3 ฉบับ จากกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์

1.ฉบับที่3/2567 เรื่องโครงการการศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีไซเบอร์ต่อต้านสังคมสงเคราะห์ (Impact of cybe ...

ขอประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครโครงการเสริมสร้างพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย ประจำปี 2567 กิจกรรม การคัดเลือกคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดยะลา

ขอประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครโครงการเสริมสร้างพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย ประจำปี 2567 กิจกรรม การคัดเ ...

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เชิงคุณภาพ ประจำปี 2567

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เชิงคุณภาพ ประจำปี 2567-ประชาสั ...

ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเพิ่มช่องทางในการเช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ บนแอปฯ ทางรัฐ

เพิ่มช่องทางในการเช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ บนแอปฯ ทางรัฐ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เป ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial