พิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


Share:จัดประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา เพื่อวางแผนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครในจังหวัด

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา จัดประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา เพื่อวางแผนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครในจังหวัด มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง รับเรื่องร้องเรียน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด โดยมีนายอำนาจ ชูทอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา


Share:พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (One Home) จังหวัดยะลา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา (อ่านต่อ)


Share:วันสตรีไทย ประจำปี 2565

                1 สิงหาคม 2565  ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรสตรีไทยดีเด่น เหรียญที่ระลึกในฐานะสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ ในงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565  ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย”ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี เพื่อธำรงไว้ซึ่งวันสตรีไทย อันเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาช่วยเหลือสังคม ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เข้าร่วมและแสดงความยินดี ในงานวันสตรีไทย ดังกล่าว ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  (อ่านต่อ)


Share:ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวง พม. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขต 7 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา)พร้อมด้วยนางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 และคณะ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดยะลา มีภารกิจดังนี้- เข้าพบนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อหารือข้าราชการและรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ที่ดำเนินการในพื้นที่ 

(อ่านต่อ)


Share:ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

   เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา พร้อมทีม one home จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ  อาคาร ๓ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยะลา


Share:พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำถุงยังชีพพระราชทานจำนวน ๕๐๐ ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมี นายสุกิจ พัฒนพงษ์ นายอำเภอรามันเป็นประธานเชิญมอบในพิธี ฯ มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 500 ชุด ณ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial